JR東日本 常磐線(東北本線) E657系 K14

特急ひたち14号 品川行き (上野駅)6/2015

イメージ 1
fbaae